De Weelderik
De Weelderik
De Weelderik
De Weelderik
De Weelderik

Terms and Conditions

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

Our general terms and conditions can be found here. We make use of the conditions drawn up by the trade association Recron-Hiswa.

In addition to these conditions, it is expressly stipulated that the use of facilities, installations, and amenities of De Weelderik is entirely at your own risk. Green Boutique B.V. accepts no liability for any damage resulting from the use of the facilities, installations, and amenities.

Facilities, installations and services include all matters that are used, supplied and available at "Brinckerduyn", such as swimming pools, saunas, sports and game facilities and activities, both organized and unorganized, taking place at "Brinckerduyn".

 

Als aanvulling op deze voorwaarden is uitdrukkelijk bepaald dat het gebruik van de faciliteiten, installaties en voorzieningen van De Weelderik volledig voor eigen risico is. Green boutique BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade voortvloeiende uit het gebruik van de faciliteiten, installaties en voorzieningen.

Onder faciliteiten, installaties en voorzieningen vallen alle zaken die gebruikt worden, verstrekt worden en voorradig zijn op “De Weelderik” zoals bijvoorbeeld zwembaden, sauna’s sport en spel faciliteiten en activiteiten georganiseerd en ongeorganiseerd die op “De Weelderik” plaatsvinden.